Національний банк змінив критерії визначення проблемних банків

0

Національний банк уточнив та доповнив вимоги до планів фінансового оздоровлення та програм капіталізації, що подаються банками до НБУ.

Про це йдеться у повідомленні розміщеному на сайті НБУ.

Зокрема, заплановані банками заходь* мають містити рядки поступового їх виконання та досягнення встановлених значень нормативів капіталу та інших показників.

У разі невідповідності розроблених банком заходів встановленим вимогам, банк зобов’язаннями зобов’язаний доопрацювати їх з обов’язковим урахуванням пропозицій і зауважень Національного банку та повторно подати на погодження до НБУ протягом 15 днів із дня отримання відповідної вимоги регулятора. Рішення про погодження планів фінансового оздоровлення та програм капіталізації банків прийматиме Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

Крім того, для вдосконалення здійснення контролю за виконанням розроблених банками програм капіталізації Національним банкомвизначені:

  • основні принципи складання програми капіталізації;
  • критерії оцінки її прийнятності;
  • шляхи забезпечення НБУ контролю за виконанням запланованих заходів.

Також визначено право Національного банку враховувати вжиті банком заходи, які не були передбачені в програмі капіталізації.

Національний банк доповнив підстави застосування заходу впливу до банків у вигляді письмового застереження (за недотримання вимогщодо нагляду на консолідованій основі) та встановив новий критерій для віднесення банку до категорії проблемних за неподання чи несвоєчасне подання програми капіталізації, планом реструктуризації, планом фінансового оздоровлення, планом заходів щодо усунення допущених банком порушень або за подання до НБУ планів та програм, що не відповідають установленим вимогам.

Зазначені зміни внесені до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу постановою Правління НБУ від 07 червня 2018 року № 60, яка набірає чінності з 12 червня.

«>

Источник

Оставить комментарий